Smart contracts(pametni ugovori) i DeFi

13 Maj 2023 3 Min čitanja


Možda ste čuli za izraz "blockchain", koji se odnosi na tehnologiju koja stoji iza kriptovaluta poput Bitcoina. Međutim, blockchain je zapravo puno više od toga. To je tehnologija koja omogućuje stvaranje digitalnih zapisa koji su sigurni, transparentni i otporni na manipulaciju. U ovom članku ćemo se usredotočiti na dva koncepta koja su izrasla iz blockchain tehnologije - pametne ugovore (smart contract) i DeFi.


Pametni ugovori (smart contract)


Pametni ugovori su digitalni ugovori koji se izvršavaju automatski kada su zadovoljeni određeni uslovi. Oni se temelje na blockchain tehnologiji, koja osigurava da su ugovori sigurni i transparentni. Pametni ugovori su programabilni, što znači da se mogu programirati da rade određene stvari kada su zadovoljeni određeni uslovi. Na primjer, pametni ugovor se može programirati da automatski prenese novac na određenu osobu kada je zadovoljen određeni uslov. Ovo znači da nakon pokretanja, nema potrebe za ljudskom intervencijom kako bi se izvršile transakcije u okviru ugovora. Koriste se u mnogim sektorima, uključujući financije, nekretnine i mnoge druge.


DeFi (Decentralized Finance - decentralizovane finansije)


DeFi (Decentralized Finance) je novi oblik finansija koji se oslanja na blockchain tehnologiju i pametne ugovore kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i pouzdanost. DeFi se zasniva na decentralizovanim platformama koje omogućuju svakome da sudjeluje u finansijskim uslugama, poput zajmova, štednje, trgovanja i osiguranja, bez potrebe za posrednikom, poput banke. To znači da su finansijske usluge dostupne svima, bez obzira na geografsku lokaciju, socijalni status ili finansijsku sposobnost. DeFi takođe pruža veću sigurnost i transparentnost, jer se sve transakcije izvršavaju na blockchainu, koji je javan i ne može se mijenjati nakon što su podaci zabilježeni.

Jedna od glavnih prednosti DeFi-a je da omogućuje korisnicima da imaju potpunu kontrolu nad svojim novcem.
U tradicionalnom bankarstvu, vaš novac je smješten u banci, koja ima kontrolu nad njime. U DeFi-u, novac ostaje u vašem vlasništvu, a vi imate kontrolu nad svojim transakcijama.


Zaključak:


Povezivanje pametnih ugovora i DeFi-a omogućuje stvaranje novih finansijskih proizvoda i usluga, kao što su automatsko trgovanje, tokenizovani zajmovi i osiguranje. Takođe, omogućuje razvoj novih poslovnih modela, koji se temelje na zajedničkom vlasništvu i upravljanju, što dovodi do veće demokratizacije finansijskih usluga.

Ukratko, pametni ugovori i DeFi donose revoluciju u finansijskom sektoru, nudeći veću transparentnost, sigurnost i dostupnost za sve. Razvoj novih proizvoda i poslovnih modela samo su neki od primjera kako će ova tehnologija transformisati način na koji poslujemo u budućnosti.
Pratite nas na društvenim mrežama:Image by Donate PayPal Me from Pixabay