ETH killer-i

13 Maj 2023 3 Min čitanja


Osim po pametnim ugovorima i brojnim inovacijama, ethereum mreža je prepoznatljiva i po veoma visokim troškovima transakcija(gas fee).
Zbog toga se pojavilo puno drugih kriptovaluta iste ili slične namjene čiji je cilj da budu alternativa ili da čak zamjene ethereum.
Neke od najznačajnijih alternativa su: Cardano(ADA), Solana(SOL), Polkadot(DOT), Avalanche(AVAX), …


Cardano(ADA)


Cardano(ADA) napravljen je 2017. godine. Napravio ga je co-founder ethereuma Charles Hoskinson uz pomoć IOHK fondacije. Funkcionše pomoću proof of stake algoritma. Kao i ethereum koristi se za pametne ugovore i slične stvari. Maksimalna količina cardana je 45,000,000,000 tokena.


Solana(SOL)


Solana(SOL) je zvanično pokrenuta 2020. godine, iako su početni radovi započeti još 2017. godine. Najvažnija osoba koja je učestvovala u osnivanju solane i u njenom razvoju je Anatolij Jakovenko.
Najveća novina koja se pojavila sa Solanom je hibridni sistem Proof of Stake i novog Proof of History algoritma.

Taj hibridni sistem je donio brojna poboljšanja, kao što su velika brzina kako validacije transakcija(65000 transakcija po sekundi) tako i izvršavanja pametnih ugovora.

Najčešća upotreba solaninog blockchaina je razvoj DeFi platformi i NFT.


Polkadot(DOT)


Kao i ostali slični projekti i Polkadot se bazira na razvoju decentralizovanih aplikacija kao i brzom i jeftinom izvršavanju transakcija i pametnih ugovora. Glavni cilj polkadota je da bude blockchain koji može da se povezuje sa drugim blockchain-ima. Zvanično je pušten u rad 27. maja 2020. Osnivač Polkadota je Gevin Wood koji je bio i co-founder ethereuma.
Polkadot mreža se sastoji od tri dijela: relejni lanac(relay chain), parachains i mostovi(bridges).
Relejni lanac je glavni blockchain na Polkadot mreži, dok su parachains sporedne mreže koje stvaraju korisnici za svoje potrebe. Parachains koriste resurse relejnog lanca za potvrđivanje transakcija.Polkadot i Kusama jedini imaju parachaine. Mostovi služe za povezivanje sa drugim blockchainima.


Avalanche(AVAX)


Avalanche je blockchain platforma za razvoj decentralizovanih aplikacija i DeFi plaformi kao i za transakcije i izvršavanje pametnih ugovora. Može da izvrši i do 4500 transakcija u sekundi što ga čini jednim od najbržih blockchain-ova. Maksimalna količina je 720,000,000 AVAX-a i funkcioniše pomoću proof of stake algoritma. Da bi se postalo validator na mreži potrebno je uložiti minimum 2000 AVAX-a.
Avalanche je osnovala kompanija Ava Labs, 2019. godine kao testnu mrežu, dok je mainnet pokrenut 2021. godine u septembru.
Avalanche mreža je podjeljena na tri blockchaina: X-Chain, C-Chain i P-Chain.
Pratite nas na društvenim mrežama:Image by kiran jyothi from Pixabay